Navigace

Obsah

Statistické údaje

ZUJ: 584410
Počet částí: 1
Katastrální výměra: 697 ha
Počet obyvatel: 453
Nadmořská výška (m n.m.): 186

Obec Dobré Pole

Český název obce, jeho chorvatský a i německý ekvivalent naznačují úrodnost půdy v katastru obce, což se dá pouze potvrdit, protože kvalita půdy je skutečně dobrá. Vesnice se nachází při státní hranici s Rakouskem, na jihu ji ohraničuje železniční trať Břeclav – Znojmo a na severu jí prochází silnice rovněž Břeclav -  Znojmo.

Aktuality

24.01.2020 - 21.02.2020

Výroční zpráva za r.2019

Detail Úřední deska

22.01.2020

Pozvánka k účasti na dětské pěvecké soutěži "Mikulovský zpěváček"

"Mikulovský zpěváček" je každoročně pořádaná soutěž dětí ve zpěvu lidových písní s postupem vybraných dětí do oblastní soutěže ve Veselí nad Moravou. Pěvecká soutěž se uskuteční dne 21. března 2020 v mikulovském kině.

Detail Aktuality

20.01.2020

Tříkrálová sbírka

Tříkrálovou sbírku pořádá každoročně Charita Česká republika. Skupinky koledníků, doprovodné akce i distribuci pokladniček organizují jednotlivé místní Charity, často ve spolupráci s farnostmi, školami či různými mládežnickými organizacemi. V naší obci proběhla tato Tříkrálová sbírka v sobotu 11. ledna 2020. Díky Vám všem, kteří jste neváhali pomoci dobré věci, se tento rok v obci Dobré Pole vybrala částka 11 588,- Kč. Děkujeme všem dárcům, kteří přispěli do kasiček tříkrálových koledníků. Náš velký dík patří také všem, kteří pomohli s realizací sbírky, především koledníkům a vedoucím skupinek.

Detail Aktuality