Navigace

Obsah

Vážení spoluobčané,

webové stránky obecních úřadů musí splňovat řadu zákonů jako např. zák. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, který ukládá obcím povinně zveřejňovat vybrané informace.

Současně máme za povinnost provozovat tzv. elektronickou úřední deskue-podatelnu, které pomáhají občanům snadněji komunikovat s úřadem.

WWW stránky chápeme jako jednu z dalších služeb pro Vás občany, a proto se vynasnažíme v maximální možné míře informovat obyvatele o aktuálním dění v obci nad rámec zákonem stanovených podmínek.

Pevně věříme tomu, že se naše stránky stanou pro drtivou většinu občanů místem, kde může každý získat potřebné informace pro snadnější komunikaci s úřadem v obci.

Jana Dmitrievová
Starostka

Aktuálně

20.01.2020

Tříkrálová sbírka

Tříkrálovou sbírku pořádá každoročně Charita Česká republika. Skupinky koledníků, doprovodné akce i distribuci pokladniček organizují jednotlivé místní Charity, často ve spolupráci s farnostmi, školami či různými mládežnickými organizacemi. V naší obci proběhla tato Tříkrálová sbírka v sobotu 11. ledna 2020. Díky Vám všem, kteří jste neváhali pomoci dobré věci, se tento rok v obci Dobré Pole vybrala částka 11 588,- Kč. Děkujeme všem dárcům, kteří přispěli do kasiček tříkrálových koledníků. Náš velký dík patří také všem, kteří pomohli s realizací sbírky, především koledníkům a vedoucím skupinek.

Detail Aktuality

15.01.2020

Úplná uzavírka mostu ev.č. 414-007 v úseku Novosedly-Drnholec od 24. 1. 2020 do 17. 2. 2020

Ředitelství silnic a dálnic (ŘDS) informuje o úplné uzavírce mostu ev.č. 414-007 na silnici II/414 mezi Novosedly a Drnholcem přes řeku Dyji. Na původním mostě chce ŘSD stavět mostní provizorium kvůli plánované velké uzavírce mostu přes Novomlýnské nádrže na silnici I/52 a z důvodu opravy objízdné trasy před touto velkou uzavírkou. V příloze Vám zasílám návrh výlukových jízdních řádů dotčených linek 174 a 530 IDS JMK. Objízdná trasa bude mezi Novosedly a Drnholcem vedena přes Brod nad Dyjí po silnicích III/39615, III/39614 a III/39613. Tudy budou muset být vedeny i spoje linek 174 a 530. Tato dlouhá objízdná trasa je o +15 minut delší než nevýluková trasa. Linka 530 bude tedy ve výlukovém stavu zcela vynechávat obec Brod nad Dyjí a pojede mezi Pasohlávkami a Drnholcem napřímo po silnicích III/39614 a III/39613. Linka 174 pojede z Novosedel do Drnholce přes Brod nad Dyjí po silnicích třetích tříd III/39615, III/39614 a III/39613. V obci Brod nad Dyjí bude linka 174 mimořádně po dobu výluky zastavovat všemi spoji, kterými přes obec pojede. Bude tak nahrazovat linku 530 v úseku Brod nad Dyjí – Drnholec. POZOR!, věnujte pozornost zejména ranním spojům, které mohou jet o 10 nebo 15 minut dříve vzhledem k délce objízdné trasy, která je +15 minut na každém spoji. Také vás žádáme o informování žáků základních škol, kdy jejich ranní školní spoj muže jet právě o 10, 15 nebo i 20 minut dříve! Například žáci z obcí Jevišovka, Nový Přerov a Novosedly do ZŠ Drnholec, budou vyjíždět dříve! Nebo žáci dojíždějící pravidelně linkou 530 z Brodu nad Dyjí do Drnholce budou po dobu výluky jezdit mezi těmito obcemi mimořádně linkou 174! Ráno budou v Brodě nad Dyjí nastupovat do linky 174 IDS JMK, která pojede z protější zastávky než jsou zvyklí ve směru na Pasohlávky a Pohořelice! Tato výluka začne předběžně ve středu 22.1.2020 a bude trvat cca 14 dní. Po této výluce bude následovat ihned druhá výluka, kdy bude zase zcela uzavřen most ev.č. 39615-1 mezi Brodem nad Dyjí a Pasohlávkami, která se bude týkat linek 105 a 530 IDS JMK. V příloze vám zasíláme předběžné výlukové JŘ linek 174 a 530 platných po dobu výluky. O přesném datu platnosti výluky, její celkové časové délce a s finálními výlukovými JŘ linek 174 a 530 vás ještě budeme informovat. Tímto vás tedy žádáme o informování svých občanů a zejména dojíždějící žáků do základních škol a studentů na střední školy. V současné době ŘSD ještě dojednává přesný termín a délku výluky mostu Novosedly-Drnholec. KORDIS JMK, a.s.

Detail Aktuality